ទូប្រអប់ទ្វារដែក
ទូប្រអប់ទ្វារដែក
ទូប្រអប់ទ្វារដែក-1
ទូប្រអប់ទ្វារដែក-2

ទូប្រអប់ទ្វារដែក

172 orders
US$ 48
Finished:false
Color :
Fresh White/Fresh White
Fresh White/Black
Fresh White/Red
Fresh White/Purple
Fresh White/Orange
Fresh White/Blue
Fresh White/Green
Fresh White/Gray
Quantity :

Product Detail

ទូប្រអប់ទ្វារដែក មាន ធ្នើមួយ​ និងសោទ្វារ ទំហំ: បណ្តោយ 44 * ជំរៅ 40.7 * កំពស់ 44​ cm រួមទាំងធ្នើចល័តមួយ និងសោ

Code

UNI-1

Size

Width  44 cm.  Height  44 cm.  Depth  40.7 cm.

Weight

7 kg.

Rating and Reviews

Recommend products