ទូខោអាវទ្វាររុញ
 ទូខោអាវទ្វាររុញ
 ទូខោអាវទ្វាររុញ-1
 ទូខោអាវទ្វាររុញ-2
 ទូខោអាវទ្វាររុញ-3
 ទូខោអាវទ្វាររុញ-4
 ទូខោអាវទ្វាររុញ-5
 ទូខោអាវទ្វាររុញ-6

ទូខោអាវទ្វាររុញ

101 orders
US$ 203
Finished:false
Color :
Fresh White/Fresh White
Fresh White/Black
Fresh White/Red
Fresh White/Purple
Fresh White/Orange
Fresh White/Blue
Fresh White/Green
Fresh White/Gray
BB Graphic
OB Graphic
Quantity :

Product Detail

ទូខោអាវទ្វាដែករុញខ្នាតខ្លី​និងខ្ពស់ ជាមួយដងព្យួរមួយនិងធ្នើមួយ​ (ត្រូវមើលលើទីកន្លែង) ទំហំ: បណ្តោយ 120​ * ជំរៅ 56 * កំពស់ 150 cm អាចជ្រើសយកមានក្រាហ្វិកបាន ដោយមិនបន្ថែមលុយ រួមបញ្ចូលទាំងដងព្យួរខោអាវ រឹងមាំ និងធ្នើចល័តមួយ ជើងទូត្រូវបានឌីហ្សាញខ្ពស់សំរាប់សំរួលកន្លែងទុកដាក់ និង​ ងាយស្រួលសំអាត

Code

WDC-03N

Size

Width  120 cm.  Height  150 cm.  Depth  56 cm.

Weight

40 kg.

Rating and Reviews

Recommend products