ទូខោអាវទ្វាររុញ
 ទូខោអាវទ្វាររុញ
 ទូខោអាវទ្វាររុញ-1
 ទូខោអាវទ្វាររុញ-2
 ទូខោអាវទ្វាររុញ-3
 ទូខោអាវទ្វាររុញ-4
 ទូខោអាវទ្វាររុញ-5
 ទូខោអាវទ្វាររុញ-6
 ទូខោអាវទ្វាររុញ-7
 ទូខោអាវទ្វាររុញ-8
 ទូខោអាវទ្វាររុញ-9
 ទូខោអាវទ្វាររុញ-10
 ទូខោអាវទ្វាររុញ-11

ទូខោអាវទ្វាររុញ

231 orders
US$ 244
Finished:false
Color :
Fresh White/Fresh White
Fresh White/Black
Fresh White/Red
Fresh White/Purple
Fresh White/Orange
Fresh White/Blue
Fresh White/Green
Fresh White/Gray
Quantity :

Product Detail

ទូខោអាវខ្ពស់ទ្វារដែករុញជាមួយដងព្យួរមួយ និងធ្នើមួយ​ (ត្រូវមើលលើទីកន្លែង) ទំហំ: បណ្តោយ 120​ * ជំរៅ 56 * កំពស់ 200 cm អាចជ្រើសយកមានក្រាហ្វិកបាន ដោយមិនបន្ថែមលុយ រួមបញ្ចូលទាំងដងព្យួរខោអាវ រឹងមាំ និងធ្នើចល័តមួយ ជើងទូត្រូវបានឌីហ្សាញខ្ពស់សំរាប់សំរួលកន្លែងទុកដាក់ និង​ ងាយស្រួលសំអាត

Code

WDC-05N

Size

Width  120 cm.  Height  200 cm.  Depth  56 cm.

Weight

57 kg.

Rating and Reviews

Recommend products