kiosk furniture logo
coupon
K
0 coin
အတွင်းအကန့် (၉)ကန့်နှင့် တံခါးပါသောဖိနပ်ဗီဒို - Lite
အတွင်းအကန့် (၉)ကန့်နှင့် တံခါးပါသောဖိနပ်ဗီဒို - Lite
အတွင်းအကန့် (၉)ကန့်နှင့် တံခါးပါသောဖိနပ်ဗီဒို - Lite -1
အတွင်းအကန့် (၉)ကန့်နှင့် တံခါးပါသောဖိနပ်ဗီဒို - Lite -2
အတွင်းအကန့် (၉)ကန့်နှင့် တံခါးပါသောဖိနပ်ဗီဒို - Lite -3
အတွင်းအကန့် (၉)ကန့်နှင့် တံခါးပါသောဖိနပ်ဗီဒို - Lite -4
အတွင်းအကန့် (၉)ကန့်နှင့် တံခါးပါသောဖိနပ်ဗီဒို - Lite -5
အတွင်းအကန့် (၉)ကန့်နှင့် တံခါးပါသောဖိနပ်ဗီဒို - Lite -6
အတွင်းအကန့် (၉)ကန့်နှင့် တံခါးပါသောဖိနပ်ဗီဒို - Lite -7
အတွင်းအကန့် (၉)ကန့်နှင့် တံခါးပါသောဖိနပ်ဗီဒို - Lite -8
အတွင်းအကန့် (၉)ကန့်နှင့် တံခါးပါသောဖိနပ်ဗီဒို - Lite -9
အတွင်းအကန့် (၉)ကန့်နှင့် တံခါးပါသောဖိနပ်ဗီဒို - Lite -10
အတွင်းအကန့် (၉)ကန့်နှင့် တံခါးပါသောဖိနပ်ဗီဒို - Lite -11

အတွင်းအကန့် (၉)ကန့်နှင့် တံခါးပါသောဖိနပ်ဗီဒို - Lite

558 orders
MMK ၄၀၈,၀၀၀
Finished:false
Color :
Matte Black
Fresh white
Quantity :

Product Detail

စတီးတံခါးနှင့် လိုသလိုပြောင်းတပ်နိုင်သော စင် (၈)ခုပါရှိပြီး၊ သော့ခတ်အသုံးပြုနိုင်သည့် ဖိနပ်ဗီဒို။ (လိုအပ်ပါက စင်အပိုထပ်၍တပ်ဆင်နိုင်သည်။) နေရာစားသက်သာပြီး အလွယ်တကူအသုံးပြုနိုင်သည်။

Code

LTD-014

Size

Width  30 cm.  Height  160 cm.  Depth  33.5 cm.

Rating and Reviews

Recommend products