kiosk furniture logo
คูปองส่วนลด
K
0 เหรียญ

ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งาน

  • ข้อกำหนดและเงื่อนไขต่างๆ ดังต่อไปนี้ แสดงข้อกำหนดและเงื่อนไขในการใช้งานเว็บไซต์ https://www.kioskthailand.com ของ บริษัท คีออส เฟอร์นิเจอร์ จำกัด

  • ในการเข้าชมเว็บไซต์นี้ บริษัทฯ ถือว่าคุณยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ โปรดระงับใช้ www.kioskthailand.com ต่อไปหากคุณไม่ยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขทั้งหมดที่ระบุไว้ในหน้านี้

  • คำที่ใช้ต่อไปนี้ ใช้กับข้อกำหนดและเงื่อนไข คำชี้แจงสิทธิ์ส่วนบุคคล ประกาศความรับผิดชอบ และข้อตกลงทั้งหมด คำว่า “ลูกค้า” “คุณ” และ “ของคุณ” หมายถึงบุคคลที่เข้าสู่เว็บไซต์นี้ และยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขของบริษัท “บริษัท” “ตัวเราเอง” “เรา” “ของเรา” และ “พวกเรา” หมายถึง บริษัท คีออส เฟอร์นิเจอร์ จำกัด “บุคคล”

หรือ “เรา” หมายถึงทั้งลูกค้าและบริษัทเอง

  • ข้อกำหนดทั้งหมดอ้างถึงข้อเสนอการยอมรับและการพิจารณาการชำระเงินที่จำเป็นเพื่อดำเนินการกระบวนการช่วยเหลือลูกค้าของเรา ในลักษณะที่เหมาะสมที่สุด เพื่อวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนในการตอบสนองความต้องการของลูกค้า ในส่วนที่เกี่ยวกับการให้บริการตามที่ระบุไว้ของบริษัท และอยู่ภายใต้กฎหมายที่มีอยู่ในประเทศไทย การใช้คำต่างๆข้างต้นหรือคำอื่น ๆ ใด ไม่ว่าจะเป็นเอกพจน์และหรือพหูพจน์ การใช้ตัวอักษรพิมพ์ใหญ่และหรือเขา เธอหรือพวกเขาจะถูกนำมาใช้แทนกันและดังนั้นจึงอ้างถึงสิ่งเดียวกัน

คุกกี้ เราใช้คุ้กกี้ (cookies ) เมื่อคุณเข้าชม www.kioskthailand.com คุณยินยอมที่จะใช้คุกกี้ตามข้อตกลงกับนโยบายรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของ บริษัฯ เว็บไซต์ที่มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลส่วนใหญ่ใช้คุกกี้ เพื่อบันทึกรายละเอียดของผู้ใช้สำหรับการเข้าชมแต่ละครั้ง เว็บไซต์ของเรามีการใช้คุกกี้เพื่อเปิดใช้งานฟังก์ชั่นในบางพื้นที่ เพื่อให้ผู้ที่เข้าชมเว็บไซต์ของเราใช้งานได้ง่ายขึ้น การอนุญาต เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่น บริษัท คีออส เฟอร์นิเจอร์ จำกัด และหรือผู้ให้อนุญาตเป็นเจ้าของสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาสำหรับเนื้อหาทั้งหมดใน www.kioskthailand.com สงวนลิขสิทธิ์ทรัพย์สินทางปัญญาทั้งหมด คุณสามารถเข้าชม www.kioskthailand.com สำหรับการใช้งานส่วนตัวของคุณภายใต้ข้อ จำกัด ที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ โดยคุณไม่สามารถ: เผยแพร่เนื้อหาจาก kioskthailand.com ขาย ให้เช่า หรือให้เช่าช่วงใบอนุญาต จาก kioskthailand.com ทำซ้ำ ทำสำเนา หรือคัดลอกเนื้อหาจาก kioskthailand.com แจกจ่ายเนื้อหาจาก kioskthailand.com ข้อตกลงนี้จะเริ่มใช้ตั้งแต่วันนี้ บางส่วนของเว็บไซต์นี้เปิดโอกาสให้ผู้ใช้โพสต์และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและข้อมูลในบางพื้นที่ของเว็บไซต์ บริษัท คีออส เฟอร์นิเจอร์ จำกัด ไม่กรอง ไม่แก้ไข ไม่เผยแพร่ หรือไม่ทบทวนความคิดเห็นก่อนที่จะปรากฎบนเว็บไซต์ ความคิดเห็นไม่ได้สะท้อนมุมมองและความคิดเห็นของ บริษัท คีออส เฟอร์นิเจอร์ จำกัด ตัวแทนและ หรือบริษัทในเครือ ข้อความดังกล่าวสะท้อนความคิดเห็นของบุคคลที่โพสต์เองตามขอบเขตที่กฎหมายอนุญาต บริษัท คีออส เฟอร์นิเจอร์ จำกัด จะไม่รับผิดชอบต่อความคิดเห็นหรือความรับผิดความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น และหรือได้รับความเดือดร้อนอันเป็นผลมาจากการใช้งานและหรือการโพสต์ของและหรือการแสดงความคิดเห็นในเว็บไซต์นี้ บริษัท คีออส เฟอร์นิเจอร์ จำกัด ขอสงวนสิทธิ์ในการตรวจสอบความคิดเห็นทั้งหมดและลบความคิดเห็นใด ๆ ที่อาจพิจารณาว่าไม่เหมาะสมเป็นที่น่ารังเกียจหรือก่อให้เกิดการฝ่าฝืนข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ คุณรับประกันและรับรองว่า: คุณมีสิทธิ์โพสต์ความคิดเห็นบนเว็บไซต์ของเรา และมีสิทธิ์ใช้งานและความยินยอมที่จำเป็นทั้งหมด ความคิดเห็นไม่ได้เหลื่อมล้ำสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาใด ๆ รวมถึงโดยไม่จำกัด ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร หรือเครื่องหมายการค้าของบุคคลที่สาม ความคิดเห็นไม่มีเนื้อหาที่ทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียง หมิ่นประมาท ก้าวร้าว ไม่เหมาะสม หรือผิดกฎหมาย ซึ่งเป็นการก้าวก่ายความเป็นส่วนตัว ความคิดเห็นจะไม่ถูกใช้เพื่อชักชวน หรือส่งเสริมธุรกิจ หรือประเพณี หรือกิจกรรมเชิงพาณิชย์ หรือกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย คุณให้สิทธิ์แก่ บริษัท คีออส เฟอร์นิเจอร์ จำกัด ในการใช้ ทำซ้ำ แก้ไข และอนุญาตให้ผู้อื่นใช้ ทำซ้ำ และแก้ไขความคิดเห็นของคุณ ในรูปแบบหรือสื่อใด ๆ ไฮเปอร์ลิงก์ไปยังเนื้อหาของเรา หน่วยงานต่อไปนี้อาจจะเชื่อมโยงมายังเว็บไซต์ของเรา โดยไม่ได้รับการอนุมัติล่วงหน้า เจ้าหน้าที่รัฐบาล เครื่องมือค้นหาต่างๆ สำนักข่าวต่างๆ ผู้จัดจำหน่ายไดเรกทอรีออนไลน์ อาจเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ของเรา ในลักษณะเดียวกันกับที่พวกเขาเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ของธุรกิจจดทะเบียนอื่น ๆ และ ระบบต่างๆ ที่ได้รับการรับรองทางธุรกิจ ยกเว้นการเรี่ยไรโดยองค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไร ห้างสรรพสินค้าที่ไม่หวังผลกำไร และกลุ่มการระดมทุนเพื่อการกุศลซึ่งอาจไม่เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ของเรา หน่วยงานเหล่านี้อาจเชื่อมโยงไปยังหน้าแรกของเราเพื่อเผยแพร่หรือแจ้งข้อมูลอื่น ๆ ของเว็บไซต์ตราบใดที่การเชื่อมโยง: ก) ไม่ได้หลอกลวง แต่อย่างใด; ข) ไม่ได้หมายความถึงการสปอนเซอร์ การรับรอง หรือการอนุมัติของบุคคลที่เชื่อมโยง และผลิตภัณฑ์และหรือบริการ และ ค) เหมาะสมกับบริบทของเว็บไซต์ของบุคคลที่เชื่อมโยง เราอาจพิจารณาและอนุมัติคำขอลิงค์อื่น ๆ จากองค์กรประเภทต่อไปนี้: แหล่งข้อมูลผู้บริโภค และหรือธุรกิจที่รู้จักเป็นการทั่วไป เว็บไซต์ต่างๆ ที่จดทะเบียนด้วย com สมาคมหรือกลุ่มอื่น ๆ ที่เป็นตัวแทนขององค์กรการกุศล ผู้จัดจำหน่ายไดเรกทอรีออนไลน์ ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต บริษัทบัญชี กฎหมาย และที่ปรึกษา และ สถาบันการศึกษาและสมาคมการค้า เราจะอนุมัติคำขอลิงค์จากหน่วยงานเหล่านี้หากเราตัดสินใจว่า: ก) ลิงค์จะไม่ทำให้เราดูไม่เหมาะสม หรือต่อธุรกิจของเรา ข) หน่วยงานไม่มีบันทึกเชิงลบใด ๆ กับเรา ค) เราจะได้รับประโยชน์จากการมีไฮเปอร์ลิงก์ ซึ่งจะช่วยส่งเสริมภาพรวมของ บริษัท คีออส เฟอร์นิเจอร์ จำกัด และ ง)ลิงก์มาจากแหล่งข้อมูลที่เผยแพร่โดยทั่วไป หน่วยงานเหล่านี้อาจเชื่อมโยงมายังหน้าแรกของเว็บไซท์ ตราบใดที่ลิงค์ ก) ไม่หลอกลวงแต่อย่างใด ข) ไม่ได้หมายความถึงการให้การสนับสนุน การรับรอง หรือการอนุมัติของบุคคลที่เชื่อมโยงและผลิตภัณฑ์หรือบริการ และ ค) เหมาะสมกับบริบทของเว็บไซต์ของบุคคลที่เชื่อมโยง หากคุณเป็นหนึ่งในหน่วยงานที่ระบุไว้ในย่อหน้าที่สอง ข้างต้น และสนใจที่จะเชื่อมโยงมายังเว็บไซต์ของเรา คุณต้องแจ้งให้เราทราบโดยส่งอีเมลมาที่ บริษัท คีออส เฟอร์นิเจอร์ จำกัด โดยระบุชื่อของคุณ ชื่อองค์กร ข้อมูลการติดต่อ รวมถึง URL ของเว็บไซต์ของคุณ รวมทั้ง URL ใด ๆ ที่คุณต้องการเชื่อมโยงมายังเว็บไซต์ของเราและ URL ในเว็บไซต์ของเราที่คุณต้องการ โดยจะใช้เวลา 2-3 สัปดาห์ในการตอบกลับ หน่วยงานที่ได้รับการอนุมัติ อาจเชื่อมโยงสิ่งเหล่านี้มายังเว็บไซต์ของเรา: โดยการใช้ชื่อบริษัทของเรา หรือ โดยการใช้ตัวระบุตำแหน่งข้อมูลที่เหมือนกัน ซึ่งเชื่อมโยงกับ หรือ โดยการใช้คำอธิบายอื่น ๆ ของเว็บไซต์ของเรา ที่มีการเชื่อมโยงไปยังที่ที่เหมาะสม ภายในบริบทและรูปแบบของเนื้อหาบนเว็บไซต์ของบุคคลที่เชื่อมโยง ห้ามใช้โลโก้ของ บริษัท คีออส เฟอร์นิเจอร์ จำกัด หรือชิ้นงานอื่น ๆ เพื่อเชื่อมโยงกับข้อตกลงการอนุญาตในการใช้เครื่องหมายการค้า IFRAMES หากไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร คุณไม่สามารถสร้างเฟรมรอบ ๆ หน้าเว็บของเรา เพื่อเปลี่ยนแปลงลักษณะการนำเสนอด้วยภาพ หรือลักษณะที่ปรากฏของเว็บไซต์ของเรา ความรับผิดต่อเนื้อหา เราจะไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหาใด ๆ ที่ปรากฏบนเว็บไซต์ของคุณ คุณตกลงที่จะปกป้องและคุ้มครองเราจากการเรียกร้องทั้งหมดที่เกิดขึ้นในเว็บไซต์ของคุณ ไม่ควรมีลิงค์ใดๆ ปรากฏบนเว็บไซต์ที่อาจถูกตีความว่าเป็นการหมิ่นประมาท ลามกอนาจาร หรือเป็นความผิดทางอาญา หรือเป็นการละเมิดฝ่าฝืน หรือสนับสนุนการละเมิด หรือการกระทำรุนแรงอื่น ๆ ของบุคคลที่สาม

  • การสงวนสิทธิ์

เราขอสงวนสิทธิ์ที่จะขอให้คุณลบลิงก์ทั้งหมดหรือลิงค์ใด ๆ ที่เฉพาะเจาะจงมายังเว็บไซต์ของเรา คุณอนุมัติให้ลบลิงก์ทั้งหมดมายังเว็บไซต์ของเราทันทีตามคำขอ เราขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ได้ทุกเวลา โดยการเชื่อมโยงมายังเว็บไซต์ของเราอย่างต่อเนื่อง คุณตกลงที่จะผูกพันและปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการเชื่อมโยงเหล่านี้ การลบลิงก์ออกจากเว็บไซต์ของเรา หากคุณพบลิงค์ใด ๆ ในเว็บไซต์ของเราที่ไม่เหมาะสมไม่ว่าด้วยเหตุผลใด คุณสามารถติดต่อและแจ้งให้เราทราบได้ตลอดเวลา เราจะพิจารณาคำขอให้ลบลิงก์ออก แต่เราสงวนสิทธิ์ต่อการรับผิดชอบในการตอบกลับต่อคุณโดยตรง เราไม่ยืนยันว่าข้อมูลในเว็บไซต์นี้ถูกต้อง เราไม่รับประกันความสมบูรณ์หรือความถูกต้อง เราไม่ยืนยันว่าเว็บไซต์จะยังคงใช้งานได้ หรือเนื้อหาในเว็บไซต์นี้ได้รับการปรับปรุงให้ทันเหตุการณ์อยู่เสมอ ข้อจำกัดความรับผิดชอบ ตามขอบเขตสูงสุดที่อนุญาตโดยกฎหมายที่บังคับใช้ เราไม่รวมการรับรอง การรับประกัน และเงื่อนไขทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์ของเรา ไม่มีข้อใดในข้อจำกัดความรับผิดชอบนี้ครอบคลุมถึง จำกัดหรือยกเว้นความรับผิดของเราหรือของคุณ ต่อการเสียชีวิตหรือการบาดเจ็บ จำกัดหรือแยกความรับผิดของเราหรือของคุณ สำหรับการฉ้อโกงหรือการหลอกลวง จำกัดภาระหน้าที่ของเราหรือของคุณ โดยที่ไม่ได้รับอนุญาตภายใต้กฎหมายที่บังคับใช้ หรือ ยกเว้นความรับผิดชอบใด ๆ ของเราหรือของคุณ ที่อาจไม่ได้รับการยกเว้นภายใต้กฎหมายที่ใช้บังคับ ข้อจำกัดและข้อห้ามของความรับผิดชอบที่กำหนดไว้ในส่วนนี้และที่อื่น ๆ จะ ก) อยู่ภายใต้วรรคก่อนหน้า และ ข) ควบคุมความรับผิดชอบทั้งหมดที่เกิดขึ้นภายใต้ข้อจำกัดความรับผิดชอบรวมถึงความรับผิดชอบที่เกิดขึ้นในสัญญา การละเมิด และการฝ่าฝืนหน้าที่ตามกฎหมาย ตราบใดที่เว็บไซต์ ข้อมูล และบริการบนเว็บไซต์นั้นให้บริการโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย เราจะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียหรือความเสียหายในลักษณะใดๆที่เกิดขึ้น