Register for 6 year 6 Month warranty – kioskthailand

Register for 6 year 6 Month warranty

Register for 6 year 6 Month warranty

Register for 6 year 6 Month warranty!

เพิ่มเวลารับประกันง่ายๆ เพียงตอบคำถาม 10 ข้อ!
เราใส่ใจลูกค้า เพิ่มระยะเวลารับประกันอีก 1 ปี 6 เดือน (จากปกติ 5 ปี)

Click > https://goo.gl/forms/Ja3s8R8Eq3DzUo6u2

สินค้าของ KIOSK ทุกชิ้น (ยกเว้นสินค้า outlet) รับประกันคุณภาพ 5 ปี  และยืดอายุการรับประกันเป็น 6 ปี เมื่อลูกค้าทำการลงทะเบียนทางไปรษณีย์  พิเศษ! ยืดอายุการรับประกันเป็น 6ปี6เดือน เมื่อลูกค้าทำการลงทะเบียนออนไลน์

ข้อมูลและเงื่อนไขการรับประกัน

  • รับประกันโครงสร้าง ไม่เกิดสนิมขึ้นจากภายใน, ไม่บิดรูปร่าง หรือทรุดตัว
  • รับประกันสี สีไม่เปลี่ยน
  • รับประกันอุปกรณ์ ได้แก่ กุญแจ, ราง, ลูกล้อ เป็นต้น

ทั้งนี้การรับประกันจะคุ้มครองเมื่อพิสูจน์ได้ว่าลูกค้านำไปใช้งานตามปกติวิสัย เช่น ไม่นำสินค้าไปตากแดด, ไม่นำสินค้าไปอยู่จุดที่เปียกชื้น หรือละอองฝน, ไม่นำสินค้าไปใช้งานมากเกินกว่าศักยภาพที่กำหนด   เช่นไม่วางของหนักเกินกว่าชั้นล่ะ 50 กก. เป็นต้น , ไม่มีการเคลื่อนย้ายสินค้าแบบผิดวิธี เช่นการลาก, การเคลื่อนย้ายขณะวางของในตู้ เป็นต้น ,  ไม่มีการเอาอุปกรณ์ใดๆมากระทบกับสินค้า เช่น ค้อน, ไขควง, ของที่หนักเกินกำหนด เป็นต้น

วิธีการดูเลข QC เพื่อลงทะเบียน

  • กรณีสินค้าประเภทตู้ เลขQC จะอยู่ณ.จุด ด้านล่างขวา (เมื่อท่านหันหน้าเข้าหาตู้)
  • กรณีสินค้าประเภทโต๊ะ เลข QC จะอยู่ใต้หน้าโต๊ะShare this post