BED – kioskthailand

BED

 • You've just added this product to the cart:

  ROPA-BED+Desk set 5 ft-D

  Sale
  0 จาก 5

  ROPA-BED+Desk set 5 ft-D

  ROPA-BED SET 5 fts รวมโต๊ะทำงาน

  ประกอบด้วย 3 ชิ้น

  1. WD-05   ตู้เสื้อผ้าบานเลื่อนกระจก ขนาด W120 *D56* H200 cm  ราคา 7,900 บาท จำนวน 1ตัว  มีให้เลือก 9สี

  2. BE-050  เตียงเหล็ก5ฟุต  ขนาด W161 *L214* H103 cm  ราคา 8,300 บาท จำนวน 1ตัว มีให้เลือก 2สี

  3. BV-set โต๊ะทำงานพับเก็บได้ พร้อมชั้นเสริม ขนาด 90 ซม. Size: W90*D49*H147 cm. ราคา 4,890บาท โต๊ะมีให้เลือก 2สี , ชั้นเสริมมีให้เลือก6สี

  21,090.00 ฿ 15,900.00 ฿
 • You've just added this product to the cart:

  BRIM-BED+Desk set 5 ft-D

  Sale
  0 จาก 5

  BRIM-BED+Desk set 5 ft-D

  BRIM-BED SET 5 fts รวมโต๊ะทำงาน

  ประกอบด้วย 2 ชิ้น

  1. BW-02  ตู้เสื้อผ้าบานเลื่อน1กระจก ขนาด W120 *D56* H200 cm  ราคา 10,500 บาท จำนวน 1ตัว  มีให้เลือก 9สี

  2. BE-050  เตียงเหล็ก5ฟุต  ขนาด W161 *L214* H103 cm  ราคา 8,300 บาท จำนวน 1ตัว มีให้เลือก 2สี

  3. BV-set โต๊ะทำงานพับเก็บได้ พร้อมชั้นเสริม ขนาด 90 ซม. Size: W90*D49*H147 cm. ราคา 4,890บาท โต๊ะมีให้เลือก 2สี , ชั้นเสริมมีให้เลือก6สี

  23,690.00 ฿ 17,900.00 ฿
 • You've just added this product to the cart:

  TRIPLE ROPA-BED set 3.5 ft

  Sale
  0 จาก 5

  TRIPLE ROPA-BED set 3.5 ft

  TRIPLE ROPA-BED SET 3.5 fts

  ประกอบด้วย 3 ชิ้น

  1. WD-05  ตู้เสื้อผ้าบานเลื่อนกระจก ขนาด W120 *D56* H200 cm  ราคา 7,900 บาท จำนวน 1ตัว  มีให้เลือก 7สี

  2. BE-035  เตียงเหล็ก3.5ฟุต  ขนาด W115 *L214* H103 cm  ราคา 5,560 บาท จำนวน 1ตัว มีให้เลือก 2สี

  3.BV-11 โต๊ะพร้อมแผงกันตกและช่องร้อยสายไฟ ขนาด W90*D37.5*H73 cm. ราคา 1,450 บาท มีให้เลือก 2สี

  14,910.00 ฿ 11,500.00 ฿
 • You've just added this product to the cart:

  IXY MILD-BED set 3.5 ft

  Sale
  0 จาก 5

  IXY MILD-BED set 3.5 ft

  IXY MILD-BED SET 3.5 fts

  ประกอบด้วย 2 ชิ้น

  1. SXW-18/I  ตู้เสื้อผ้าบานเลื่อน1บานกระจกเงา มีลวดลาย ขนาด W91.4*D56*H182.9 cm.  ราคา 6,990 บาท จำนวน 1ตัว  มีให้เลือก 7สี

  2. BE-035  เตียงเหล็ก 3.5ฟุต  ขนาด W115 *L214* H103 cm  ราคา 5,560 บาท จำนวน 1ตัว มีให้เลือก 2สี

  12,550.00 ฿ 9,990.00 ฿
 • You've just added this product to the cart:

  DUO IXY-BED set 6ft

  Sale
  0 จาก 5

  DUO IXY-BED set 6ft

  DUO IXY-BED SET 6 fts

  ประกอบด้วย 3 ชิ้น

  1. SGW-18  ตู้เสื้อผ้าบานเลื่อนกระจก ขนาด W91.4*D56*H182.9 cm.  ราคา 9,760 บาท จำนวน 1ตัว  มีให้เลือก 7สี และสามารถเลือกเป็นกระจกใส, เงา หรือฝ้าได้

  2. SDW-18  ตู้เสื้อผ้าบานเลื่อนทึบ ขนาด W91.4*D56*H182.9 cm.  ราคา 8,260 บาท จำนวน 1ตัว  มีให้เลือก 7สี

  3. BE-060  เตียงเหล็ก 5ฟุต  ขนาด W191 *L214* H103 cm  ราคา 8,950 บาท จำนวน 1ตัว มีให้เลือก 2สี

  26,970.00 ฿ 20,500.00 ฿
 • You've just added this product to the cart:

  IXY-BED set 6ft

  Sale
  0 จาก 5

  IXY-BED set 6ft

  IXY-BED SET 6 fts

  ประกอบด้วย 2 ชิ้น

  1. SGW-18  ตู้เสื้อผ้าบานเลื่อนกระจก ขนาด W91.4*D56*H182.9 cm.  ราคา 9,760 บาท จำนวน 1ตัว  มีให้เลือก 7สี และสามารถเลือกเป็นกระจกใส, เงา หรือฝ้าได้

  2. BE-060  เตียงเหล็ก 5ฟุต  ขนาด W191 *L214* H103 cm  ราคา 8,950 บาท จำนวน 1ตัว มีให้เลือก 2สี

  18,710.00 ฿ 14,500.00 ฿
 • You've just added this product to the cart:

  IXY-BED set 5 fT

  Sale
  0 จาก 5

  IXY-BED set 5 fT

  IXY-BED SET 5 fts

  ประกอบด้วย 2 ชิ้น

  1. SGW-18  ตู้เสื้อผ้าบานเลื่อนกระจก ขนาด W91.4*D56*H182.9 cm.  ราคา 9,760 บาท จำนวน 1ตัว  มีให้เลือก 7สี และสามารถเลือกเป็นกระจกใส, เงา หรือฝ้าได้

  2. BE-050  เตียงเหล็ก 5ฟุต  ขนาด W161 *L214* H103 cm  ราคา 8,300 บาท จำนวน 1ตัว มีให้เลือก 2สี

  18,060.00 ฿ 14,000.00 ฿
 • You've just added this product to the cart:

  IXY-BED set 3.5 fT

  Sale
  0 จาก 5

  IXY-BED set 3.5 fT

  IXY-BED SET 3.5 fts

  ประกอบด้วย 2 ชิ้น

  1. SGW-18  ตู้เสื้อผ้าบานเลื่อนกระจก ขนาด W91.4*D56*H182.9 cm.  ราคา 9,760 บาท จำนวน 1ตัว  มีให้เลือก 7สี และสามารถเลือกเป็นกระจกใส, เงา หรือฝ้าได้

  2. BE-035  เตียงเหล็ก 3.5ฟุต  ขนาด W115 *L214* H103 cm  ราคา 5,560 บาท จำนวน 1ตัว มีให้เลือก 2สี

  15,320.00 ฿ 12,000.00 ฿
 • You've just added this product to the cart:

  DUO ROPA-BED set 6 fT

  Sale
  0 จาก 5

  DUO ROPA-BED set 6 fT

  DUO ROPA-BED SET 6 fts

  ประกอบด้วย 3 ชิ้น

  1. WD-05  ตู้เสื้อผ้าบานเลื่อนกระจก ขนาด W120 *D56* H200 cm  ราคา 7,900 บาท จำนวน 1ตัว  มีให้เลือก 7สี

  2.  WDC-02 ตู้เสื้อผ้าบานเลื่อนกระจก  ขนาด W120 *D56* H200 cm  ราคา 7,900 บาท จำนวน 1ตัว  มีให้เลือก 7สี

  3. BE-060  เตียงเหล็ก 6ฟุต  ขนาด W191 *L214* H103 cm  ราคา 8,950 บาท จำนวน 1ตัว มีให้เลือก 2สี

  24,750.00 ฿ 18,900.00 ฿
 • You've just added this product to the cart:

  ROPA-BED set 6 ft

  Sale
  0 จาก 5

  ROPA-BED set 6 ft

  ROPA-BED SET 6 fts

  ประกอบด้วย 2 ชิ้น

  1. WD-05  ตู้เสื้อผ้าบานเลื่อนกระจก ขนาด W120 *D56* H200 cm  ราคา 7,900 บาท จำนวน 1ตัว  มีให้เลือก 7สี

  หรือ  WD-02 ตู้เสื้อผ้าบานเปิดกระจก  ขนาด W120 *D56* H200 cm  ราคา 7,900 บาท จำนวน 1ตัว  มีให้เลือก 7สี

  2. BE-050  เตียงเหล็ก 6ฟุต  ขนาด W191 *L214* H103 cm  ราคา 8,950 บาท จำนวน 1ตัว มีให้เลือก 2สี

  16,850.00 ฿ 13,300.00 ฿
 • You've just added this product to the cart:

  ROPA-BED set 5 ft

  Sale
  0 จาก 5

  ROPA-BED set 5 ft

  ROPA-BED SET 5 fts

  ประกอบด้วย 2 ชิ้น

  1. WD-05  ตู้เสื้อผ้าบานเลื่อนกระจก ขนาด W120 *D56* H200 cm  ราคา 7,900 บาท จำนวน 1ตัว  มีให้เลือก 7สี

  หรือ  WD-02 ตู้เสื้อผ้าบานเปิดกระจก  ขนาด W120 *D56* H200 cm  ราคา 7,900 บาท จำนวน 1ตัว  มีให้เลือก 7สี

  2. BE-050  เตียงเหล็ก 5ฟุต  ขนาด W161 *L214* H103 cm  ราคา 8,300 บาท จำนวน 1ตัว มีให้เลือก 2สี

  16,200.00 ฿ 12,500.00 ฿
 • You've just added this product to the cart:

  BRIM-BED set 6 ft

  Sale
  0 จาก 5

  BRIM-BED set 6 ft

  BRIM-BED SET 5 fts

  ประกอบด้วย 2 ชิ้น

  1. BW-02  ตู้เสื้อผ้าบานเลื่อน1กระจก ขนาด W120 *D56* H200 cm  ราคา 10,500 บาท จำนวน 1ตัว  มีให้เลือก 9สี

  2. BE-060  เตียงเหล็ก6ฟุต  ขนาด W191 *L214* H103 cm  ราคา 8,950 บาท จำนวน 1ตัว มีให้เลือก 2สี

  19,450.00 ฿ 14,900.00 ฿
 • You've just added this product to the cart:

  BRIM-BED set 5 ft

  Sale
  0 จาก 5

  BRIM-BED set 5 ft

  BRIM-BED SET 5 fts

  ประกอบด้วย 2 ชิ้น

  1. BW-02  ตู้เสื้อผ้าบานเลื่อน1กระจก ขนาด W120 *D56* H200 cm  ราคา 10,500 บาท จำนวน 1ตัว  มีให้เลือก 9สี

  2. BE-050  เตียงเหล็ก5ฟุต  ขนาด W161 *L214* H103 cm  ราคา 8,300 บาท จำนวน 1ตัว มีให้เลือก 2สี

  18,800.00 ฿ 14,500.00 ฿
 • You've just added this product to the cart:

  BRIM-BED set 3.5 ft

  Sale
  0 จาก 5

  BRIM-BED set 3.5 ft

  BRIM-BED SET 3.5 fts

  ประกอบด้วย 2 ชิ้น

  1. BW-02  ตู้เสื้อผ้าบานเลื่อน1กระจก ขนาด W120 *D56* H200 cm  ราคา 10,500 บาท จำนวน 1ตัว  มีให้เลือก 9สี

  2. BE-035  เตียงเหล็ก3.5ฟุต  ขนาด W115 *L214* H103 cm  ราคา 5,560 บาท จำนวน 1ตัว มีให้เลือก 2สี

  16,060.00 ฿ 11,900.00 ฿
 • You've just added this product to the cart:

  ROPA-BED set 3.5 ft

  Sale
  0 จาก 5

  ROPA-BED set 3.5 ft

  ROPA-BED SET 3.5 fts

  ประกอบด้วย 2 ชิ้น

  1. WD-05  ตู้เสื้อผ้าบานเลื่อนกระจก ขนาด W120 *D56* H200 cm  ราคา 7,900 บาท จำนวน 1ตัว  มีให้เลือก 7สี

  หรือ  WD-02 ตู้เสื้อผ้าบานเปิดกระจก  ขนาด W120 *D56* H200 cm  ราคา 7,900 บาท จำนวน 1ตัว  มีให้เลือก 7สี

  2. BE-035  เตียงเหล็ก3.5ฟุต  ขนาด W115 *L214* H103 cm  ราคา 5,560 บาท จำนวน 1ตัว มีให้เลือก 2สี

  13,460.00 ฿ 9,990.00 ฿
 • You've just added this product to the cart:

  PUNTO-BED set 5 ft

  Sale
  0 จาก 5

  PUNTO-BED set 5 ft

  PUNTO-BED SET 5 fts

  ประกอบด้วย 2 ชิ้น

  1. PW-03 ตู้เสื้อผ้า3บานเปิด  ขนาด W120 *D56* H200 cm  ราคา 13,690 บาท จำนวน 1ตัว  มีให้เลือก 6สี

  2. BE-050  เตียงเหล็ก5ฟุต  ขนาด W161 *L214* H103 cm  ราคา 8,300 บาท จำนวน 1ตัว มีให้เลือก 2สี

  21,990.00 ฿ 16,900.00 ฿
 • You've just added this product to the cart:

  PUNTO-BED set 6 ft

  Sale
  0 จาก 5

  PUNTO-BED set 6 ft

  PUNTO-BED SET 6 fts

  ประกอบด้วย 2 ชิ้น

  1. PW-03 ตู้เสื้อผ้า3บานเปิด  ขนาด W120 *D56* H200 cm  ราคา 13,690 บาท จำนวน 1ตัว  มีให้เลือก 6สี

  2. BE-060  เตียงเหล็ก6ฟุต  ขนาด W191 *L214* H103 cm  ราคา 8,950 บาท จำนวน 1ตัว มีให้เลือก 2สี

  22,640.00 ฿ 17,500.00 ฿
 • You've just added this product to the cart:

  PUNTO-BED set 3.5 ft

  Sale
  0 จาก 5

  PUNTO-BED set 3.5 ft

  PUNTO-BED SET 3.5 fts

  ประกอบด้วย 2 ชิ้น

  1. PW-03 ตู้เสื้อผ้า3บานเปิด  ขนาด W120 *D56* H200 cm  ราคา 13,690 บาท จำนวน 1ตัว  มีให้เลือก 6สี

  2. BE-035  เตียงเหล็ก 3.5ฟุต ขนาด W115 *L214* H103 cm  ราคา 5,560 บาท จำนวน 1ตัว มีให้เลือก 2สี

  19,250.00 ฿ 14,900.00 ฿
 • You've just added this product to the cart:

  BE-060 Cushy Steel Bed 6fts

  Sale
  0 จาก 5

  BE-060 Cushy Steel Bed 6fts

  BE-060 Cushy Steel Bed 6fts

  เตียงเหล็กรุ่น Cushy ขนาด 6 ฟุต

  Size (W*L*H) : 191*214*103 cm

  8,950.00 ฿ 6,990.00 ฿
 • You've just added this product to the cart:

  BE-050 Cushy Steel Bed 5fts

  Sale
  0 จาก 5

  BE-050 Cushy Steel Bed 5fts

  BE-050 Cushy Steel Bed 5fts

  เตียงเหล็กรุ่น Cushy ขนาด 5 ฟุต

  Size (W*L*H) : 161*214*103 cm

  8,300.00 ฿ 6,490.00 ฿
 • You've just added this product to the cart:

  BE-035 Cushy Steel Bed 3.5fts

  Sale
  0 จาก 5

  BE-035 Cushy Steel Bed 3.5fts

  BE-035 Cushy Steel Bed 3.5fts

  เตียงเหล็กรุ่น Cushy ขนาด 3.5 ฟุต

  Size (W*L*H) : 115*214*103 cm

  5,560.00 ฿ 4,330.00 ฿