ลงทะเบียนเพิ่มระยะเวลารับประกันสินค้า เป็น 6 ปี 6 เดือน ได้ที่นี่ แค่ CLICK

Register for 6 year 6 Month warranty.